การวิเคราะห์โครงสร้างเหล็กโดยใช้โปรแกรม Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2020

การวิเคราะห์โครงสร้างเหล็กโดยใช้โปรแกรม Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2020
21 December 2019 No Comments บทความ admin

การวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างเหล็กนั้น ในปัจจุบันจะมีโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างหลากหลายโปรแกรมซึ่ง Autodesk Robot 2020 เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่สามารถทำได้ และทำได้ดีมาก เราคงไม่ต้องกล่าวถึงฟังก์ชันการออกแบบเพราะแทบจะทุกโปรแกรมสามารถทำได้เหมือนกันหมด แต่ในบทความนี้เราจะเน้นไปที่ “การจำลองโมเดลตามสมมุติฐาน”

จากที่ทางผู้เขียนได้สอนในหลักสูตรการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม Autodesk Robot Structural Professional 2020 ทางนักเรียนจะมีคำถามเกี่ยวกับการตั้งสมมุติฐานว่า โปรแกรมมีวิธีคิดเป็นอย่างไรสามารถเลือกออกแบบจุดต่อเป็น Moment Connection หรือ Shear Connection ได้หรือไม่ ซึ่งเราต้องอ้างไปถึงทฤษฎีการวิเคราะห์โครงสร้างที่เราเคยได้เรียนมาตอนอยู่มหาวิทยาลัย ในตอนต่อไปเราจะเริ่มทำการจำลองโครงสร้างและออกแบบโครงสร้าง

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *