สินค้าและบริการ

BIM CONSULTING

รับบริการเป็นที่ปรึกษา วางระบบและแนวทางพัฒนา BIM

BIM MANAGER

บริการ BIM Manager สำหรับโครงการทั้งในช่วง Pre-Construction และ Construction

BIM TRAINING

รับอบรมความรู้เชิงวิชาการและเชิงปฎิบัติ ด้านเทคโนโลยี่ BIM

WIND STUDY

วิเคราะห์กระแสลมที่มีผลต่ออาคารข้างเคียงพร้อมทำรายงานการศึกษายื่นส่ง EIA

Latest Posts

  • การวิเคราะห์โครงสร้างเหล็กโดยใช้โปรแกรม Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2020
    21 December 2019 No Comments การวิเคราะห์ออกแบบโครงสร้างเหล็กนั้น ในปัจจุบันจะมีโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้างหลากหลายโปรแกรมซึ่ง Autodesk Robot 2020 เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่สามารถทำได้ และทำได้ดีมาก เราคงไม่ต้องกล่าวถึงฟังก์ชันการออกแบบเพราะแทบจะทุกโปรแกรมสามารถทำได้เหมือนกันหมด แต่ในบทความนี้เราจะเน้นไปที่ "การจำลองโมเดลตามสมมุติฐาน" จากที่ทางผู้เขียนได้สอนในหลักสูตรการวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างโดยใช้โปรแกรม Autodesk Robot Structural Professional 2020 ทางนักเรียนจะมีคำถามเกี่ยวกับการตั้งสมมุติฐานว่า โปรแกรมมีวิธีคิดเป็นอย่างไรสามารถเลือกออกแบบจุดต่อเป็น Moment Connection หรือ Shear Connection ได้หรือไม่ ซึ่งเราต้องอ้างไปถึงทฤษฎีการวิเคราะห์โครงสร้างที่เราเคยได้เรียนมาตอนอยู่มหาวิทยาลัย ในตอนต่อไปเราจะเริ่มทำการจำลองโครงสร้างและออกแบบโครงสร้าง
Load More Text

Best Wordpress Resposnive Theme Ever!

Purchase Now There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour of this randomised words which don't look even slightly believable If you are going to use a passage of Lorem Ipsum.

Extra Content